Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Tarihçe

Türkiye Cumhuriyeti ve UNICEF işbirliği ile geliştirilip Avrupa Birliği’nin mali ve UNICEF’in teknik desteği ile 2008-2009 yıllarında gerçekleştirilen “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” içerisinde alt proje bünyesindeki “Üniversitelerde Çocuk Koruma Merkezleri Yapılandırılması” çalışmaları, “Üniversite Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin” kurulması önermesiyle sonuçlanmıştır. Merkezlerin kurulmasıyla birlikte üniversitelerin tüm olanakları kullanılarak korunma ihtiyacı olan çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair eğitim, uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortam sağlanabileceği düşünülmüştür.

Çok sevindiricidir ki “Merkez” kurma önerisi üniversitelerimizce beklenenin üstünde ilgi görmüş, Proje sonlanmadan birçok üniversitemizde kuruluş çalışmaları başlatılmış, proje öncesi kurulmuş olan Gazi Üniversitesi yanında Erciyes, Marmara, Cumhuriyet, Kocaeli, Çukurova ve Mersin Üniversiteleri merkez kuruluşlarını tamamlamıştır.

Proje sonrası, UNICEF’ in teknik desteğiyle; Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nin Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkez / Birimlerinin öğretim üyeleri, “Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ” ve “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği” temsilcileriyle birlikte üniversite çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezleri/birimleri arasında eşgüdüm çalışmaları başlatmışlardır. Eşgüdüm çalışmaları; yeni merkezlerin kurulması, kurulmuş merkezlerin geliştirilmesi, merkezler arası eşgüdümün sağlanması, çocuk koruma birimlerinin eşyetkilendirilmesi, çocuk koruma birimlerinde çalışacak olan uzmanları bilgi, becerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması gibi bir dizi alanı kapsamaktadır.

Bu çalışmaların devamlılığını sağlamak, yeni Merkezlerin kurulmasını teşvik etmek ve kurulan Merkezleri ve benzeri hizmetleri geliştirmek amacıyla yeni bir dernek kurma çalışmalarına başlanmış ve Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği 09.01.2012 günü yedi kurucu ile kurulmuştur.