Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması

SORUN AĞACI

 

Salgın ve doğal afetlerin çocuklar üzerindeki etkilerine dair mevcut literatür, bu etkileri değişik başlıklar altında ve farklı neden-sonuç ilişkileri ile sınıflandırmaktadır. Çalışmaların bazıları sektör bazlı etkileri incelerken, diğerleri sonuç bazlı değerlendirme yapmakta; bir grup çalışma da bu etkilerin kırılgan gruplar üzerindeki sonuçları ile ilgilenmektedir.

Bu çalışmada tüm bu sınıflandırmalar analiz edilmiş ve kaynakçada yer alan yayınlar ve alan çalışanlarının geri bildirimleri ışığında sektör ve sonuç bazlı ve dört seviyeli bir “sorun ağacı” oluşturulmuştur: 

  1. Salgın ve doğal afetlerin ortaya çıkardığı risk faktörleri
  2. Salgın ve doğal afetlerin çocukları koruyucu çevre üzerindeki etkileri
  3. Salgın ve doğal afetlerin çocuk koruma hizmetlerinde yarattığı sonuçlar
  4. Salgın ve doğal afetlerin çocuklar açısından sonuçları

 

 ............................ 
Sorun ağacını indirmek için tıklayınız.
 
     
Sorun ağacını interaktif olarak web üzerinden incelemek için tıklayınız.    
 

 

Salgın ve Doğal Afetlerde Çocukların Korunması - Rapor
Salgın ve Doğal Afetlerde Çocukların Korunması - Bilgi Merkezi

 


 

Bu web sayfası, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu web sayfasının içeriğinden yalnızca ÇOKMED sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.