Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Salgın ve Afetlerde Çocukların Korunmasına Yönelik İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Diyalog Toplantısı ve IV. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Panel Sunumu 

03-04 Ekim 2023

Salgın ve afetler sırasında çocuğa birincil önceliğin verilmesini sağlamak üzere çocuk koruma sisteminde yapılması gereken güçlendirmelerin hayata geçirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliğini arttırma amacıyla, Etkiniz AB Programı desteği ile İzmir’de 03 Ekim 2023 tarihinde bir diyalog toplantısı düzenlenmiş, diyalog toplantısı çıktıları 04 Ekim 2023 tarihinde IV. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi kapsamında “Salgın ve Afetlerde Çocukların Korunması” panelinde sunulmuştur.

Alanda çalışan STK temsilcilerinin yanı sıra yerel yönetimler, baro ve uluslararası kurum temsilcilerinden oluşan toplam 20 katılımcı ile düzenlenen diyalog toplantısında öncelikle, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği-ÇOKMED tarafından Etkiniz AB Programı desteği ile 2020-2022 yılları arasında yürütülen “Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması” ve “Salgın ve Afetlerde Çocukların Korunmasının İzlenmesi” projelerinin sonucunda oluşturulan öneriler ve izleme aracı paylaşılmış, ardından bu çıktıların ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliğinde nasıl hayata geçirilebileceği tartışılmıştır.

Diyalog toplantısı kapsamında görüşülen konular ve alınan kararlar, 3-7 Ekim 2023 tarihinde İzmir’de düzenlenen IV. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi kapsamında “Salgın ve Afetlerde Çocukların Korunması” başlıklı panelde paylaşılmış ve bu alandaki işbirliği olanakları katılımcılar ile birlikte değerlendirilmiştir.