Güncel Projeler

  • “İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerin Desteklenmesi” projesi

    [01.12.2012 - 01.12.2013]

    “İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerin Desteklenmesi” projesi, 01.12.2012 günü başlamış olup, bir yıl sürecektir.

    Yukarı